WAAROM CLEANJACK?

    Nooit meer gedoe over uren        Overal en altijd inzicht        Betere loonkostenbeheersing         Rapportages met 1 klik in Excel

 

CLEANJACK TIJDREGISTRATIE EN AANWEZIGHEIDREGISTRATIE

CleanJack is een interactief systeem voor tijdregistratie en aanwezigheidsregistratie, bestemd voor schoonmakers en managers van schoonmaakbedrijven. Het registratiesysteem van CleanJack is eenvoudig in gebruik. CleanJack zorgt voor een betere kwaliteit van schoonmaakwerk, optimale procesbeheersing èn kostenbeheersing. Schoonmaakbedrijven houden hun loonkosten onder controle.

CLEANJACK DE MARKTLEIDER

CleanJack is sinds 2007 actief in de schoonmaakbranche. Het bedrijf heeft zich ontwikkeld tot marktleider op het gebied van tijd- en aanwezigheidsregistratie voor schoonmaakbedrijven. Een van de belangrijkste elementen in de dienstverlening is ‘24 x 7 transparantie’. Directies en rayonmanagers kunnen altijd en overal zien welke schoonmaker op welke locatie (niet) aanwezig is. Door het operationele proces transparant te maken, realiseren schoonmaakbedrijven een grote professionaliseringsslag.

stappen2Rusissch

VOORDELEN VOOR DIRECTIES

In schoonmaak zijn loonkosten goed voor 70 tot 80% van de totale kosten. Of een schoonmaakbedrijf winst of verlies maakt, wordt voor een belangrijk deel bepaald door de mate waarin werktijden en loonkosten op ieder moment controleerbaar en beheersbaar zijn. Het beheer van operationele processen is met CleanJack volledig geautomatiseerd. Dit resulteert onder anderen in betere kwaliteit, efficiënter management en onderscheidend vermogen in een concurrerende markt.

VOORDELEN VOOR RAYONLEIDERS

Geen tijdrovende steekproeven meer op locatie. Altijd de juiste managementinformatie bij de hand met het online dashboard. Alle urenstaten staan automatisch in het systeem. Vanuit het online dashboard wordt automatisch een SMS alert verstuurd naar de rayonleider als een schoonmaker niet komt opdagen. Zo kan direct worden bijgestuurd indien nodig. Er blijft meer tijd over voor klantcontact!

VOORDELEN VOOR ADMINISTRATIES

Geautomatiseerde tijd- en aanwezigheidsregistratie voorkomt dat urenstaten van schoonmakers handmatig verzameld en ingevoerd moeten worden. Met CleanJack staan alle uren automatisch in het systeem. Administraties besparen zo enorm veel tijd. CleanJack neemt bedrijven ook de zorg uit handen van beheer en onderhoud van het systeem.

VOORDELEN VOOR SCHOONMAKERS

Met CleanJack kunnen schoonmakers eenvoudig laten zien dat zij er zijn en welke uren zij nodig hebben om een object schoon te maken. Deze transparantie zorgt voor meer waardering door opdrachtgevers en helpt voorkomen dat er onvoldoende uren worden ingezet. Duidelijke opdrachten via het CleanJack-display helpen schoonmakers om met de juiste dingen bezig te zijn. Bijvoorbeeld het eerst oplossen van een gemelde klacht.
CleanJack werkt supereenvoudig.
SCHOONMAAKBRANCHE EN PERSONEELSKOSTEN

De schoonmaakbranche wordt gekenmerkt door felle concurrentie en geringe marges. Schoonmaakbedrijven moeten met steeds scherpere offertes hun opdrachten zien te winnen. Salarissen vormen de grootste kostenpost. Van de totale omzet van een gemiddeld schoonmaakbedrijf gaat vaak wel 70 tot 80 procent naar personeelskosten.

PRIKKLOK?

CleanJack is geen prikklok. Een prikklok stelt achteraf vast wat er fout is gegaan. Achteraf kun je niets meer corrigeren (behalve korting geven op de factuur). CleanJack werkt realtime. Dit voorkomt misverstanden. Op ieder moment weten rayonleiders precies wie waar (niet) aan het werk is. Zo kunnen rayonleiders op tijd actie ondernemen als een schoonmaker niet komt opdagen. Problemen worden zo eenvoudig voorkomen. Met CleanJack kunnen schoonmaakbedrijven een betere personeelsplanning maken, schoonmakers direct aansturen, aanwezigheid vaststellen, gewerkte uren meten en bij afwijkingen tijdig bijsturen.

LUCHT VERLONEN VERLEDEN TIJD

Een tijd- en aanwezigheidsregistratiesysteem maakt personeelskosten controleerbaar en beheersbaar. ‘Lucht verlonen’ wordt voorkomen. Lonen en salarissen vormen de grootste kostenpost van ieder schoonmaakbedrijf. Als schoonmakers per dag gemiddeld 15 minuten minder aanwezig zijn dan afgesproken, loopt de schade snel op: elke dag 3 procent teveel salaris betalen betekent al snel 50 procent minder winst voor het schoonmaakbedrijf. CleanJack is de snelste en makkelijkste manier om bedrijfsresultaten te verbeteren.

DUIDELIJKHEID OVER UREN

Realtime tijd- en aanwezigheidsregistratie geeft volledige duidelijkheid. Kostbare tijd verliezen aan het opstellen en verzamelen van urenstaten van schoonmakers is niet meer nodig. Met het tijd- en aanwezigheidsregistratiesysteem van CleanJack wordt de registratie van werktijden geautomatiseerd. CleanJack brengt alle (niet) gewerkte uren helder in beeld. Er kunnen geen misverstanden meer zijn over zoekgeraakte of foutief ingevulde urenstaten. Met tijdregistratie en aanwezigheidsregistratie bespaart u geld vanaf dag één. De investeringen zijn snel terugverdiend.